Chelsey Borchers : dankbaarheid pingpong

Mijn naam is Chelsey Borchers, 25 jaar en ik volg de minor Special Needs. Ik heb dit jaar stage gelopen op het speciaal middelbaar onderwijs het Altra College in Hoofddorp, cluster 4. Helaas is daar vroegtijdig een einde aan gekomen door het coronavirus.

Vanuit de positieve psychologie gaan wij uit van de sterke kanten van de mens en niet naar de zwakke kanten van de mens. Je belicht eigenlijk het positieve in het leven. Één van de positieve dingen in het leven zijn de dingen waar je dankbaar voor bent. Een oefening die ik heb geleerd bij de cursus positieve psychologie is het spel ‘dankbaarheid pingpong’. Het gaat als volgt; ik begin met het balletje, gooi hem op en ik zeg waar ik dankbaar voor ben. Het balletje gaat naar de overkant en de persoon waarmee je pingpong speelt zegt ook waar hij/zij dankbaar voor is. Het kunnen grote dingen zijn zoals ‘ik ben dankbaar dat ik deze vakantie naar Thailand ga’, maar het kunnen ook kleine dingen zijn zoals ‘ik ben dankbaar dat ik een dak boven mijn hoofd heb’. Door de positieve psychologie toe te passen in een spelvorm kom je er op spelende wijze achter wat de positieve psychologie met jou doet en met je gedachten.

Dit spel kan je goed spelen in bijvoorbeeld een klas. Door de leerlingen te laten zeggen waar zij dankbaar voor zijn zal je merken dat zij ook meer waardering zullen tonen voor deze dingen.