Femke Ritman : Talenten of gebreken?

Hallo, Ik ben Femke Ritman (19) en studeer aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam (3de jaar). Dit semester volg ik de minor special needs en momenteel ben ik bezig met het thema positieve psychologie, een relatief nieuwe stroming binnen de psychologie dat de aandacht vestigt op dat wat goed gaat/ goed is en zich focust op de sterke kanten van mensen.

Men heeft over het algemeen de neiging de aandacht te richten op dat wat niet goed gaat/ goed is. Ook blijken we deze negatieve gedachten/situaties beter te onthouden dan de positieve dingen die we meemaken/ervaren. Dit wordt ook wel de negativity bias genoemd. In de traditionele psychologie wordt geprobeerd mensen zich minder ellendig te laten voelen en geestelijke ziekte weg te nemen. Met andere woorden ligt de focust op dat wat verbetert moet worden om gelukkiger te zijn. De positieve psychologie stelt dat deze benadering te eenzijdig is en schenkt daarom niet alleen aandacht aan wat er mis is – fouten, stoornissen, beperkingen en zwakheden – maar vooral aan wat er goed gaat: sterke kanten, goede eigenschappen en mogelijkheden. Zij maken gebruik van de sterkekantenbenadering en zien dit als voorwaarde om verandering mogelijk te maken.

De samenstelling van karaktereigenschappen is per individu verschillend, maar wat vaststaat is dat iedereen sterke kanten heeft. Sterke kanten kunnen ontdekt, geleerd, geoefend en uitgebouwd worden. Bovendien kunnen zij elkaar versterken en compenseren en zorgen ze ervoor dat de motivatie toeneemt, omdat je werkt op basis van waar je goed in bent. Mensen die meer gebruik maken van sterke kanten, scoren hoger op zelfvertrouwen, gevoel van competentie, de realisatie van doelen en het gevoel van welbevinden. Bovendien blijken sterke kanten te fungeren als buffer tegen psychologische ziekten. Het is dus zeker de moeite waard om eens na te gaan welke sterke kanten jij hebt, hoe je deze kunt inzetten en hoe dit bijdraagt aan jouw welbevinden. Stel je eigen top 5 op, of maak de test en kom erachter waar jij echt goed in bent!