Stage

Studenten van de minor (2019-2020) liepen stage op veel verschillende gebieden! Voor sommigen was dat heel kort door de komst van het coronavirus. Anderen konden na verloop van tijd toch weer betrokken worden bij hun stage en groep. Dit zijn de doelgroepen waar studenten stage hebben gelopen of projecten voor hebben gedaan.

 • Speciaal onderwijs clusters 1,2,3,4
 • Leerlingen met een cognitieve achterstand, een vorm van ADHD of autisme.
 • Jeugd Gevangenis
 • TBS kliniek
 • Politie en Defensie
 • Leerlingen met gedragsstoornissen op het VO
 • Dove en slechthorende kinderen uit het basisonderwijs
 • Leerlingen op een school voor speciaal voortgezet onderwijs.
 • Kinderen en jongeren met een auditieve beperking.
 • Kinderen met een verstandelijke (ZML), een lichamelijke beperking (Mytyl &Tyltyl) of kinderen die langdurig ziek zijn (LZK).
 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool van het speciaal onderwijs
 • Kinderen met de diagnose ADHD van 6 t/m 12 jaar
 • Jongeren met eetstoornissen
 • Leerlingen in de leeftijdscategorie tien tot en met twaalf jaar die kampen met externaliserende gedragsstoornissen (AD(H)D en ODD
 • Jongeren van 12 tot 18 jaar oud met verschillende stoornissen zoals Angststoornissen, Stemmingsstoornissen, Onverklaarbare klachten en internaliserend probleemgedrag
 • Leerlingen in de onderbouw van het VSO
 • Kinderen met een visuele beperking
 • CliĆ«nten met een IQ tussen de 35 en 49.
 • Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking
 • Kinderen in het SBO met onder meer ADHD, ADD, ASS, Dyslexie en Dyscalculie